Terug

Moet een onderneming een volledige bijdrage betalen als deze maar voor een deel van het jaar onder het toezicht van de AFM staat?

Een onderneming betaalt alleen een bijdrage voor dat deel van het jaar dat deze onder het toezicht staat van de AFM. Als de bijdrage voor het gehele jaar al is betaald en de vergunning wordt gedurende het jaar ingetrokken, dan ontvangt de onderneming automatisch een creditfactuur en wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald. Als een onderneming gedurende het jaar een vergunning ontvangt en onder toezicht komt te staan, wordt de factuur berekend vanaf het moment tot toetreding tot de (financiële) markt. Voor enkele categorieën geldt hierop een uitzondering (Effectenuitgevende instellingen: Verslaggeving en Beleggingsondernemingen handelend niet voor eigen rekening).Naar alle veelgestelde vragen