Terug

Kan ik gespreid betalen?

Adviseurs en bemiddelaars met een bijdrage voor de toezichtkosten onder de €3.000 kunnen hun bijdrage in vier termijnen betalen. Hiervoor hoeft geen apart verzoek voor ingediend te worden. Elke adviseur en bemiddelaar mag dit zelf bepalen. Deze adviseurs en bemiddelaars kunnen er ook voor kiezen om deze vier termijnbedragen voortaan door middel van een automatische incasso van hun bankrekening te laten afschrijven.

De eerste termijn vervalt zes weken na factuurdatum en voor de andere drie termijnen geldt elke keer een maand. Het is mogelijk om via automatische incasso gespreid te betalen. De mogelijkheid om via automatisch incasso te betalen geldt alleen voor de adviseurs en bemiddelaars die een factuur tot €3.000 ontvangen.

Ondernemingen die niet onder bovenstaande groep vallen en niet in staat zijn om de bijdrage in één termijn te betalen, kunnen voor het vervallen van de betalingstermijn van zes weken een schriftelijk verzoek indienen voor een betalingsregeling. U kunt een formulier voor een betalingsregeling aanvragen via debiteuren@afm.nl. De voorwaarden zijn opgenomen in het aanvraagformulier.Naar alle veelgestelde vragen