Terug

Op welke wijze worden de extra brexit-kosten verdeeld over de onder toezicht staande ondernemingen?

De procentuele aandelen (de verdeling van de kosten per categorie) zijn aangepast naar aanleiding van de extra kosten die de AFM maakt ter voorbereiding op de brexit. In vergelijking met de percentages in 2018 blijft het percentage voor één van de zestien toezichtcategorieën gelijk, daalt het percentage bij zes categorieën en stijgt het bij negen. De Regeling bekostiging financieel toezicht (vaststelling van de basisbedragen, staffels en tarieven) is uitgewerkt en eind mei 2019 door de minister vastgesteld en daarna gepubliceerd. Beide aanpassingen (in Bbft en Regeling) reflecteren de verschuivingen in de markt en moeten leiden tot een eerlijke verdeling van deze kosten.

De grootste verschuivingen weergegeven betreffen 3 categorieën die specifiek gelieerd zijn aan brexit, namelijk: 

  1. beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen
  2. beleggingsondernemingen voor eigen rekening en 
  3. financiële infrastructuur
 


Naar alle veelgestelde vragen