Terug

Hoe worden de extra kosten voor de voorbereidingen op brexit verdeeld?

Brexit leidt tot extra kosten en het toetreden van nieuwe (categorieën) ondernemingen op de Nederlandse markt. Bij verdeling van de toezichtkosten over de verschillende toezichtcategorieën is hiermee rekening gehouden. Voor sommige categorieën zijn nieuwe personen en maatstaven toegevoegd. De percentages voor de bijdrage aan doorlopend toezicht per categorie zijn vastgesteld voor 2019 en 2020 en reflecteren de veranderingen in de markt. De heffingssystematiek is voor alle onder toezicht staande ondernemingen gelijk. Er is geen verschil tussen bestaande en nieuwe ondernemingen. De AFM heeft ondanks het uitstel van brexit al wel diverse vergunningen verleend aan ‘brexit-partijen’, maar zij hebben hier tot op heden nog maar beperkt gebruik van gemaakt. Zij hebben daarom ook nog maar zeer beperkt bijgedragen aan de toezichtkosten.

Voor 2019 en 2020 is door het ministerie van Financiën besloten om slechts een beperkt deel en niet alle kosten voor brexit in rekening te brengen. Het ministerie heeft deze afweging gemaakt omdat dit anders tot een disproportionele last zou leiden in brexit gerelateerde categorieën.Naar alle veelgestelde vragen