Terug

Bij wie en tot wanneer kan ik beroep instellen?

De AFM is een bestuursorgaan waarop de Algemene wet bestuursrecht ("Awb") van toepassing is. De tekst van de Awb kunt u gratis bekijken op of downloaden via de overheidswebsite www.wetten.nl.

Tegen een beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Informatie daarover, waaronder adresgegevens, wordt geboden in de rechtsgangverwijzing onder aan de beslissing op bezwaar. Voor het indienen van een beroepschrift geldt dezelfde termijn als voor bezwaar: zes weken (artikel 6:7 Awb). Dit is een (wettelijk) voorschrift van openbare orde. In tegenstelling tot bij de bezwaarprocedure geldt bovendien het vereiste van procesbelang; de belanghebbende moet belang hebben bij het voeren van de procedure. Dit is een extra ontvankelijkheideis.Naar alle veelgestelde vragen