Terug

Wanneer heeft het indienen van een bezwaar tegen de heffing voor doorlopend toezicht op grond van de Wft zin?

Het indienen van een bezwaarschrift heeft bijvoorbeeld zin als:

  • Bij een heffing naar rato van het aantal maanden dat uw instelling onder toezicht heeft gestaan, een verkeerd aantal maanden in rekening is gebracht.
  • Het aantal fte op de factuur niet overeenkomt met het aantal fte dat u op het formulier heeft ingevuld.

Eerst contact opnemen met AFM!

U kunt in de hierboven genoemde situaties het beste eerst contact opnemen met AFM (nb: afdeling Financiële dienstverlening 0900 - 6800 680 (0,05 euro per minuut) of een brief sturen aan AFM, t.a.v. afdeling Financiële Dienstverlening, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam, aangezien deze melding sneller tot aanpassing van uw factuur leidt.Naar alle veelgestelde vragen