Terug

Moet mijn bedrijf heffing betalen als ik een bezwaarschrift heb ingediend?

Ja, het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op (artikel 6:16 van de Awb).Naar alle veelgestelde vragen