Terug

Wanneer is een beloning vast en wanneer variabel?

Een beloningsvorm kan vast of variabel zijn.

Een vaste beloning bestaat uit financiële en niet-financiële criteria die onvoorwaardelijk aan de medewerker worden toegekend. Bij een vaste beloning gaat het er om dat altijd vooraf vaststaat wat het bedrag van de beloning wordt voor verrichte werkzaamheden. De freelancer of medewerker in dienst weet dan duidelijk welk bedrag hij na de afgesproken opdracht of periode zal krijgen. Deze beloning is niet afhankelijk van de resultaten van de verrichte werkzaamheden. De vaste beloning is contractueel vastgelegd en gegarandeerd en niet (periodiek) prestatieafhankelijk.

Enkele voorbeelden van een vaste beloning, naast een vast maandsalaris, jaarlijks vakantiegeld en een vaste dertiende maand zijn:

  • vast uurtarief
  • overwerkvergoeding, mits vooraf contractueel vastgesteld en niet prestatieafhankelijk (wanneer bijvoorbeeld overwerkvergoeding afhankelijk wordt gesteld van tot stand gekomen advies, is sprake van variabele beloning)

Een variabele beloning is het deel van de beloning dat geen vaste beloning is. Variabele beloningen zijn doorgaans afhankelijk van doelen of prestaties. Zo kan het bedrag dat de medewerker zal ontvangen op voorhand niet duidelijk zijn, maar afhankelijk zijn van de geleverde prestaties. Hieronder geven we een aantal voorbeelden om de scheiding tussen vast en variabel te verduidelijken.

Enkele voorbeelden van variabele beloningen zijn:

  • winstuitkering
  • productiebonus
  • prestatiebonus
  • provisie of deel van omzet (DVO)
  • betaling per tot stand gekomen overeenkomst, gegeven advies of (een deel van) de daarmee gepaard gaande omzet.


Naar alle veelgestelde vragen