Terug

Welke onderdelen horen terug te komen in een beheerst beloningsbeleid?

Een beheerst beloningsbeleid omvat beloningen in de ruimste zin van het woord (variabel, vast, promotie, auto, pensioen, cursussen, etc). Ook de criteria voor het toekennen van beloningen - zoals functieprofielen, prestatiecriteria en resultaatafspraken - en het meten en beoordelen van die criteria vallen eronder. In het beloningsbeleid moet u in ieder geval aandacht besteden aan de verhoudingen tussen de vaste en variabele beloningen, de samenstelling van de variabele beloning en de criteria voor toekenning van de beloning.Naar alle veelgestelde vragen