Terug

Hoe komt u tot een beheerst beloningsbeleid?

Bij het opstellen van een beheerst beloningsbeleid kunt u uzelf een aantal vragen stellen, zoals:

  1. Heeft de onderneming een risicoanalyse uitgevoerd?
  2. Is de inhoud & werking van het beloningsbeleid beheerst?
  3. Is het beloningsbeleid volledig en toegankelijk vastgelegd?
  4. Heeft de instelling haar beloningsbeleid openbaar gemaakt?
  5. Is er sprake van zorgvuldige borging in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door middel van periodieke controles en audits?


Naar alle veelgestelde vragen