Terug

Een variabele beloning moet bestaan uit financiële en niet-financiële criteria. Wat is het verschil tussen deze criteria?

De wet zegt dat de variabele beloning voor ten minste 50% gebaseerd moet zijn op niet-financiële criteria.

Bij het bepalen of sprake is van een niet-financieel criterium gaat het om diverse prestaties, zoals de resultaten van de medewerker die de variabele beloning ontvangt, de prestaties van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkzaam is en de prestaties van de onderneming.

Voorbeelden van niet-financiële criteria zijn:

  • strategische doelen
  • klanttevredenheid
  • naleving van risicobeheersingsbeleid
  • compliance met interne en externe regels
  • leiderschap
  • managementvaardigheden
  • samenwerking met personen of bedrijfsonderdelen
  • creativiteit
  • motivatie
  • duurzaamheid en maatschappelijk bewust handelen.


Naar alle veelgestelde vragen