Terug

Voor welke tegemoetkomingen geldt een uitzondering binnen de provisieregels?

Het provisieverbod en de provisieregels zijn niet van toepassing op:

  • tegemoetkomingen die niet worden verstrekt (of ontvangen) in verband met het verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst aan een cliënt
  • provisies die rechtstreeks door de belegger worden verstrekt
  • provisies die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening of de dienstverlening mogelijk maken. Daarbij kan gedacht worden aan bewaarloon, afwikkelings- en beursvergoedingen, wettelijke heffingen of juridische kosten
  • provisies die door de beleggingsonderneming worden betaald aan een verbonden agent of provisies van een verbonden agent aan de beleggingsonderneming
  • aanvaardbare kleine niet-geldelijke vergoedingen
  • het ontvangen of verschaffen van research wanneer sprake is van één van de volgende twee situaties, omdat research dan niet kwalificeert als provisie:
    a) de ontvanger van de research betaalt zelf uit eigen middelen voor de ontvangen research
    b) Er wordt via een research payment account betaald voor de research en er wordt voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 13 van de gedelegeerde richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie van 7 april 2016.


Naar alle veelgestelde vragen