Terug

Gelden dezelfde regels voor provisies voor een beleggingsonderneming die (op grond van artikel 10 Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft)) is vrijgesteld van de vergunningplicht en die in Nederland beleggingsdiensten verleent?

Ja, voor beleggingsondernemingen die voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd in zartikel 10 Vrijstellingsregeling Wft gelden dezelfde regels als voor beleggingsondernemingen met een zetel in Nederland. Het gaat om beleggingsondernemingen die zijn gevestigd in Australië, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland die in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten verlenen aan in aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers als bedoeld in bijlage II, afdeling I, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten. De Nederlandse provisieregels zijn dus ook van toepassing op beleggingsondernemingen uit deze landen.Naar alle veelgestelde vragen