Terug

Welke provisieregels gelden er voor een beleggingsonderneming uit een andere lidstaat met Europees paspoort die geen bijkantoor in Nederland heeft?

Deze beleggingsondernemingen vallen onder de regels van hun land van herkomst die voortvloeien uit MiFID II. Hierdoor gelden er in alle lidstaten strenge regels ten aanzien van provisies. MiFID II geeft lidstaten wel een mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden aanvullende of strengere regels voor provisies in te voeren. Er kunnen dus wel verschillen zijn tussen de regels die in de verschillende lidstaten gelden. Zo kent Nederland een afwijkend regime voor dienstverlening aan niet-professionele beleggers. Voor deze groep beleggers kent Nederland een provisieverbod. Wanneer een beleggingsonderneming zonder bijkantoor in Nederland actief is, mag Nederland geen aanvullende verplichtingen opleggen. Dit heet het ‘home country control-beginsel’. Dit betekent dat ook het Nederlandse provisieverbod niet geldt voor deze beleggingsondernemingen.Naar alle veelgestelde vragen