Terug

Is het rapporteren verplicht?

Ja, op grond van artikel 26 lid 6 van de Gedelegeerde MiFID II Verordening (EU) 2017/565 zijn beleggingsondernemingen verplicht informatie over klachten en klachtenbehandeling te verstrekken aan de AFM. Beleggingsondernemingen moeten via de jaarlijkse uitvraag van de marktmonitor banken en beleggingsondernemingen deze informatie doorgeven. Het niet verstrekken van deze informatie levert een overtreding op van genoemd artikel waartegen de AFM handhavend kan optreden.Naar alle veelgestelde vragen