Terug

Wanneer moet ik een klacht als afgehandeld beschouwen?

De AFM laat hier de ruimte aan beleggingsondernemingen om hier zelf invulling aan te geven. Wij gaan er vanuit dat met het opstellen van het klachtafhandelingsbeleid de beleggingsonderneming ook bepaalt in welke gevallen zij een klacht als afgehandeld beschouwt.Naar alle veelgestelde vragen