Terug

Is er een mogelijkheid tot ontheffing?

Ja, deze mogelijkheid is er. De AFM is echter zeer terughoudend met het verlenen van een ontheffing.
In het zesde lid van artikel 4:85 Wft is bepaald dat de AFM geheel of gedeeltelijke ontheffing kan verlenen aan een beleggingsonderneming. De ontheffing moet door de onderneming worden aangevraagd en daarbij dient zij twee voorwaarden aan te tonen: 

  1. De onderneming kan redelijkerwijs niet voldoen aan de eisen van artikel 4:85 Wft.
  2. De onderneming kan de doeleinden van artikel 4:85 Wft op een andere manier bereiken.

Er kan dus ook een gedeeltelijke ontheffing worden verleend, bijvoorbeeld van de plicht om de jaarrekening te voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid of van de plicht om binnen de termijn van zes maanden de jaarstukken in te dienen, indien de beleggingsonderneming om eenduidige redenen hiertoe niet in staat blijkt te zijn. Deze bepaling is consistent met de mogelijkheid tot ontheffing die voor clearinginstellingen, banken en verzekeraars in artikel 3:71 en voor beheerders, bewaarders en beleggingsinstellingen in artikel 4:51 is opgenomen.Naar alle veelgestelde vragen