Terug

Wat is de positie van de cliƫntenremisier onder de Wft?

Uit hoofde van artikel 12 Vrijstellingsregeling Wte 1995 waren cliëntenremisiers vrijgesteld van de vergunningplicht van artikel 7, eerste lid Wte 1995. Op grond van artikel 21 Wte 1995 moesten zij zich wel melden bij de AFM en werden zij opgenomen in het register. Het aanbrengen van cliënten is onder de Wft geen gereguleerde activiteit meer en valt daardoor buiten het toezicht van de AFM. 

In de Vrijstellingsregeling Wft staat de volgende passage: "Artikel 12 dat een vrijstelling voor cliëntenremisiers bevat is komen te vervallen vanwege het feit dat het aanbrengen van cliënten niet meer onder de definitie van het 'verlenen van beleggingsdiensten' in artikel 1:1 van de wet valt." Onder de Wft vervalt derhalve de registratieplicht, alsmede de daaraan verbonden voorwaarden.

Onder de Wft geldt echter nog steeds dat cliëntenremisiers de klanten die zij aanbrengen bij onder toezichtstaande of vrijgestelde beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen niet mogen adviseren. In dat geval is de cliëntenremisier vergunningplichtig op grond van artikel 2:75 Wft.Naar alle veelgestelde vragen