Terug

Hoe moeten beleggingsondernemingen omgaan met de 'ken-uw-klant' bepalingen uit de Wft voorafgaande aan de invoering van de MiFID?

Financiële ondernemingen dienen sinds de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft) op 1 januari jl. te voldoen aan de gewijzigde ‘ken-uw-cliënt-regels’ (kuc-regels) in de Wft. Een aantal financiële instellingen heeft aangegeven problemen te ondervinden met de implementatie hiervan, mede in het licht van de aankomende implementatie van kuc-regels uit de MiFID (richtlijn 2006/73/EG). Deze richtlijn zal naar verwachting per 1 november 2007 van kracht worden.

Naleving

Kuc-regels zullen echter onverkort moeten worden nageleefd. Het ministerie van Financiën en de AFM hechten sterk hieraan, vooral met het oog op de bescherming van consumenten.

Om aan bezwaren van de financiële instellingen tegemoet te komen stelt het ministerie voor dat de kuc-regels niet hoeven te worden toegepast door financiële ondernemingen die desgevraagd aan de AFM kunnen aantonen dat zij in elk geval voldoen aan de kuc-regels die waren opgenomen in het voormalige Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte 1995), de Nadere regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002 (Nrgt 2002) en de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Op deze manier geniet een consument die betrekkingen heeft met een onderneming die de kuc-regels van deze regelingen toepast niet minder bescherming dan een consument die diensten afneemt bij een onderneming die wel al de kuc-regels van de Wft implementeert.

Tijdelijke regeling

Het ministerie komt binnenkort met een tijdelijke regeling waarin dit zal worden geregeld. Een brief hierover is naar vertegenwoordigers van marktpartijen verstuurd. Deze kunt u op deze pgina inzien.Naar alle veelgestelde vragen