Terug

Vergunning: moet een aanbieder, die vanuit het buitenland in Nederland beleggingsobjecten aanbiedt, een vergunning aanvragen?

Op grond van artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is het verboden in Nederland een financiële dienst te verlenen zonder vergunning van de AFM. Onder het verlenen van financiële dienst wordt onder andere verstaan het aanbieden van beleggingsobjecten. 

In de Vrijstellingsregeling Wft wordt bepaald wanneer een financiële dienstverlener vrijgesteld is van dit verbod.Naar alle veelgestelde vragen