Terug

Gelden de adviesmatchregels (over provisiebalans) voor alle financieel dienstverleners?

Ja. De provisiebalansregel blijft bestaan. Deze regel zorgt ervoor dat de aanbieder de provisie aan de bemiddelaar uitbetaalt in een bepaalde verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie.

De nu toegestane verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie is 70:30. Deze verschuift per 1 januari 2010 naar 60:40. De verschuiving naar 50:50 zal vervolgens per 1 januari 2011 plaatsvinden.

Aanbieders van complexe producten - waaronder die van beleggingsobjecten - zijn vrijgesteld van de provisiebalansregels voor zover het complexe producten betreft waarvoor de consument eenmalig een premie betaalt of eenmalig een storting doet (artikel 42 Vrijstellingregeling Wft, 15 november 2006 - FM 2006-02672).Naar alle veelgestelde vragen