Terug

Hoe moet het klantprofiel er uit zien?

Het klantprofiel is vormvrij. Dit betekent dat het profiel inzicht moet geven in de situatie van de klant. In elk geval dienen de volgende gegevens aanwezig te zijn: financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor zover dit relevant is voor het advies. Dit mag naar eigen inzicht van de financiële dienstverlener opgesteld worden. De financiële dienstverlener dient het klantprofiel en de gegevens over het verkochte product minimaal vijf jaar te bewaren.



Naar alle veelgestelde vragen