Terug

Zorgplicht

Veelgestelde vragen over Zorgplicht

Wat wordt verstaan onder adviseren?

In een advies wordt een concreet financieel product aanbevolen van een bepaalde aanbieder (product X van aanbieder Y) aan een bepaalde consument.

Stuur deze vraag door

Als een consument een financieel product afneemt dat ik niet heb geadviseerd, heb ik dan verplichtingen op grond van de Wft?

Indien een consument een ander product koopt dan aan hem is geadviseerd, dan dient de financieel dienstverlener aan te kunnen tonen, dat de consument er zelf voor heeft gekozen dat andere (niet aanbevolen) product te kopen.

Stuur deze vraag door

Wat is uw rol bij hersteladvies beleggingsverzekeringen?

De AFM verwacht van verzekeraars en adviseurs dat zij klanten met een beleggingsverzekering ondersteunen om inzicht te krijgen in de financiële situatie van hun beleggingsverzekering. Klanten moeten overzicht krijgen van verbetermogelijkheden en de benodigde stappen om de situatie te verbeteren.

Lees meer over hersteladvies beleggingsverzekeringen

Stuur deze vraag door

Hoe moet het klantprofiel er uit zien?

Het klantprofiel is vormvrij. Dit betekent dat het profiel inzicht moet geven in de situatie van de klant. In elk geval dienen de volgende gegevens aanwezig te zijn: financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor zover dit relevant is voor het advies. Dit mag naar eigen inzicht van de financiële dienstverlener opgesteld worden. De financiële dienstverlener dient het klantprofiel en de gegevens over het verkochte product minimaal vijf jaar te bewaren.

Stuur deze vraag door

Hoe ga ik als adviseur om met een klant die mijn advies niet wil opvolgen?

Probeer eerst te achterhalen waarom de klant uw advies niet wil opvolgen. Heeft de klant het niet begrepen? Heeft u de klant verkeerd begrepen? Het is goed om de klant nog een keer uit te leggen waarom u voor het advies heeft gekozen en wat dit voor de klant betekent. De vraag is vervolgens wat de klant wil en of u bereid bent om voor de klant hierin te bemiddelen. Dit zal vaak afhankelijk zijn van de (beleggings)risico’s die de klant neemt.

Bent u bereid om de klant te helpen bij het aangaan van bepaalde risicovolle dienstverlening als u weet dat uw klant dit, ondanks uw advies, toch wil? Het is in ieder geval belangrijk om de klant te wijzen op de risico’s en consequenties. Als u besluit voor de klant te bemiddelen bent u verplicht uw advies goed vast te leggen. Daarnaast moet u ook vastleggen wat de klant anders wil en op welke risico’s en consequenties u de klant heeft gewezen.

Stuur deze vraag door

Moet ik voor elke consument een klantprofiel opstellen?

De verplichtingen ten aanzien van het klantprofiel gelden voor de zogenaamde impactvolle en complexe producten.

Voorbeelden van producten waarvoor de klantprofielverplichting (en andere adviestraject-regels) gelden, zijn:

  • Kredieten waarbij de kredietsom of kredietlimiet meer dan 1000 euro bedraagt.
  • Hypothecaire kredieten
  • Levensverzekeringen - hieronder vallen ook pensioenen. Natura-uitvaartverzekeringen vallen niet onder de klantprofielverplichting. 
  • Inkomensverzekeringen
  • Beleggingsobjecten - bijvoorbeeld beleggingen in teakhout
  • Een combinatie van 2 financiële producten - bijvoorbeeld een spaarrekening met een gekoppelde verzekering of een goederen krediet met een gekoppelde verzekering
Stuur deze vraag door

Ben ik verantwoordelijk voor de werkzaamheden die ik aan derden uitbesteed?

Als de financieel dienstverlener werkzaamheden uitbesteedt aan een derde partij, bijvoorbeeld om een deel van de werving van klanten te verrichten (het gaat hier alleen om de uitbesteding van niet-vergunningplichtige activiteiten), draagt hij er zorg voor dat die derde bij uitvoering van de werkzaamheden de verplichtingen uit de Wft en het Bfd naleeft. Dit betekent dat de overtreding van de Wft door de derde kan resulteren in een overtreding van de Wft door de financieel dienstverlener die de werkzaamheden uitbesteedt. Met een derde wordt uitdrukkelijk geen bemiddelaar bedoeld.

Het opdracht geven aan of het inschakelen van een derde partij voor bepaalde vergunningplichtige activiteiten (bijvoorbeeld bemiddelen) is alleen mogelijk als zowel de financieel dienstverlener als de uitvoerende partij een relevante Wft-vergunning heeft voor deze activiteiten. Dit is dus geen uitbesteden in het kader van de Wft, maar betreft het zelfstandig uitvoeren van vergunningplichtige activiteiten.

Stuur deze vraag door