Terug

Hoe kunt u een rechtsvormwijziging doorgeven?

Als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, moet u dit aan de AFM melden. Een rechtsvormwijziging betekent dat u een nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM moet indienen.

U hoeft geen nieuwe vergunningaanvraag bij de AFM in te dienen als er sprake is van een ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’. Hiervan is sprake als er behalve de rechtsvormwijziging geen andere wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. Ook in dat geval krijgt uw onderneming overigens wel een nieuw vergunningnummer.

Voorwaarden voor een eenvoudige rechtsvormwijziging:

  • wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.)
  • geen uitbreiding in de producten en diensten waarvoor de oude rechtsvorm een vergunning had
  • er komen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bij. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm
  • de vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven
  • als uw onderneming bemiddelt in (her)verzekeringen of activiteiten verricht met betrekking tot het nationaal regime, dan moet de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.


Naar alle veelgestelde vragen