Terug

Wat is een verbonden bemiddelaar?

Een verbonden bemiddelaar is een financiële dienstverlener die uitsluitend in één product van één aanbieder bemiddelt.

Een verbonden bemiddelaar mag bemiddelen voor meerdere aanbieders en meerdere producten. Deze aanbieders en producten mogen dan alleen niet onderling concurrerend zijn. (zie artikel 2:81, tweede lid, Wet op het financieel toezicht).

Op grond van de bijzondere relatie tussen de verbonden bemiddelaar en de aanbieder is de verbonden bemiddelaar niet vergunningplichtig.

De aanbieder moet bij aanmelding van een verbonden bemiddelaar verklaren dat hij volledig verantwoordelijk is voor de bemiddelaar. De aanbieder moet er dus voor zorgen dat de verbonden bemiddelaar voldoet aan de Wft. De bemiddelaar moet voldoen aan alle eisen die volgen uit de Wft, behalve de eis om te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De aanbieder kan via ons AFM Portaal een verbonden bemiddelaar aan- of afmelden.Naar alle veelgestelde vragen