Terug

Wat is een aangesloten onderneming?

Als een financiële dienstverlener bestaat uit meerdere ondernemingen die bij elkaar zijn aangesloten, bestaat de mogelijkheid een collectieve vergunning aan te vragen. Alleen rechtspersonen kunnen een collectieve vergunning aanvragen (B.V., N.V., vereniging en stichting).

Een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of een maatschap kan dus geen collectieve vergunning aanvragen.

Op grond van artikel 2:105 Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt een aantal eisen aan deze rechtspersoon gesteld. De centrale organisatie met de collectieve vergunning is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels door de aangesloten onderneming. De collectieve vergunninghouder moet daarom bevoegdheden hebben (op basis van statuten of op basis van een overeenkomst) om er voor te zorgen dat de aangesloten onderneming zich aan de Wft houdt.

Ook moet de houder van de collectieve vergunning beschikken over voldoende mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van de aangesloten ondernemingen. 

Bekijk meer informatie over het aan- en afmelden van aangesloten ondernemingenNaar alle veelgestelde vragen