Terug

Moet u een nieuwe vergunning aanvragen als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt?

Een vergunning is gebonden aan een onderneming en niet overdraagbaar. In de meeste gevallen moet u een nieuwe vergunningaanvraag indienen, tenzij alleen de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt. U vraagt dan een zogenoemde ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’ aan. De procedure voor de aanvraag is eenvoudiger dan een volledige vergunningaanvraag en de eenmalige kosten zijn lager en u moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’

Van een eenvoudige rechtsvormwijziging is sprake als er ondanks de rechtsvormwijziging verder geen wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. Om voor een eenvoudige rechtsvormwijziging in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Er moet sprake zijn van een wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.) en de nieuwe rechtsvorm moet een nieuwe opgerichte entiteit zijn, waar (nog) geen activiteiten in hebben plaatsgevonden.
  • De huidige producten en diensten mogen niet worden uitgebreid. Er mogen wel producten en diensten worden ingetrokken in de nieuwe rechtsvorm.
  • Er mogen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bijkomen. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm.
  • De vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven.
  • Als uw onderneming beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan moet deze worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.

Wanneer u niet kunt voldoen aan een van de hierboven genoemde voorwaarden, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen voor de nieuwe rechtsvorm.

Nieuwe vergunningaanvraag

Als uw onderneming niet voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, dan moet uw onderneming een nieuwe vergunningaanvraag indienen.Naar alle veelgestelde vragen