Terug

Vergunning aanvragen

Veelgestelde vragen over Vergunning aanvragen

Wat zijn de (belangrijkste) vergunningseisen?

De belangrijke verguningseisen:

 • betrouwbare en geschikte beleidsbepalers  
 • duidelijke zeggenschapstructuur 
 • beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij bemiddelen in hypothecair krediet, adviseren en/of bemiddelen in verzekeringen en bij nationaal regime
 • integere bedrijfsuitoefening 
 • vakbekwaamheid van adviseurs
 • aansluiting bij het BKR voor het aanbieden van krediet  

Meer informatie over de vergunningeisen

 

 

Stuur deze vraag door

Hoe vraagt u een vergunning aan als adviseur/bemiddelaar?

Nadat u uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, kunt u bij de AFM een vergunning aanvragen. Dat doet u via ons AFM Portaal.

 

 

Stuur deze vraag door

Hoe lang duurt het tot een vergunning wordt verleend?

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 8 weken worden verlengd.

Stuur deze vraag door

Hoe kunt u bijlagen nasturen?

Bij een vergunningaanvraag moet u diverse documenten toesturen aan de AFM.

Beschikt u bij de aanvraag nog niet over alle documenten? Dan kunt u ervoor kiezen om de aanvraag wel al in te dienen en de bijlagen later na te sturen. 

Stuur deze vraag door

Mag ik al actief zijn tijdens de aanvraagprocedure?

Nee, dit mag niet. U mag pas activiteiten verrichten wanneer u hiervoor een vergunning heeft ontvangen.

Stuur deze vraag door

Kan een B.V. i.o. (in oprichting) een vergunning aanvragen?

Ja, dat kan. De AFM kan echter geen vergunning verlenen aan een B.V. die in oprichting is. De vergunning kan pas worden verleend zodra de de B.V. definitief is opgericht.

Stuur deze vraag door

Moet u een nieuwe vergunning aanvragen als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt?

Een vergunning is gebonden aan een onderneming en niet overdraagbaar. In de meeste gevallen moet u een nieuwe vergunningaanvraag indienen, tenzij alleen de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt. U vraagt dan een zogenoemde ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’ aan. De procedure voor de aanvraag is eenvoudiger dan een volledige vergunningaanvraag en de eenmalige kosten zijn lager en u moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden ‘eenvoudige rechtsvormwijziging’

Van een eenvoudige rechtsvormwijziging is sprake als er ondanks de rechtsvormwijziging verder geen wijzigingen binnen uw onderneming plaatsvinden. Om voor een eenvoudige rechtsvormwijziging in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Er moet sprake zijn van een wijziging naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar B.V.) en de nieuwe rechtsvorm moet een nieuwe opgerichte entiteit zijn, waar (nog) geen activiteiten in hebben plaatsgevonden.
 • De huidige producten en diensten mogen niet worden uitgebreid. Er mogen wel producten en diensten worden ingetrokken in de nieuwe rechtsvorm.
 • Er mogen geen nieuwe dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers of toezichthouders bijkomen. Er mogen wel dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en toezichthouders aftreden in de nieuwe rechtsvorm.
 • De vakbekwaamheid moet gewaarborgd blijven.
 • Als uw onderneming beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan moet deze worden omgezet naar de nieuwe rechtsvorm.

Wanneer u niet kunt voldoen aan een van de hierboven genoemde voorwaarden, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen voor de nieuwe rechtsvorm.

Nieuwe vergunningaanvraag

Als uw onderneming niet voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, dan moet uw onderneming een nieuwe vergunningaanvraag indienen.

Stuur deze vraag door