Terug

Vakbekwaamheid

Veelgestelde vragen over Vakbekwaamheid

Welke diploma’s heeft u nodig?

Voor informatie over de nieuwe modulestructuur van het vakbekwaamheidsbouwwerk kunt u terecht op de op de website van het CDFD. Met vragen over individuele Wft-diploma’s kunt u terecht bij de erkende exameninstituten en opleidingsinstituten.

Heeft u een algemene vraag over de diploma-eisen, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM.

Stuur deze vraag door

Wie moeten over diploma’s beschikken?

De medewerkers die klanten adviseren over een financiële producten zoals levensverzekeringen, schadeverzekeringen, pensioenen en hypothecaire kredieten moeten over een Wft-diploma beschikken.

Er is niet alleen sprake van advies wanneer het geadviseerde product ook daadwerkelijk wordt afgesloten. De wet spreekt van adviseren wanneer een klantmedewerker een concrete aanbeveling van een specifiek product doet aan een specifieke klant. Hier kan ook sprake van zijn als een medewerker in de nazorgfase vragen over de passendheid van het product beantwoordt en hiermee een aanbeveling doet. Ook deze klantmedewerker moet dan over een diploma beschikken.

 

Stuur deze vraag door

Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers voldoen aan wet- en regelgeving?

Uw onderneming moet ervoor zorgen dat alle klantmedewerkers permanent actueel vakbekwaam zijn.

Dit betekent dat klantmedewerkers altijd vakbekwaam zijn en dat zij op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Deze verplichting geldt zowel voor u als uw werknemers.

Als klantmedewerkers adviseren, dan hebben zij een geldig diploma nodig voor het onderwerp waarin zij advies geven. De eis om permanent actueel vakbekwaam te zijn geldt voor alle klantmedewerkers, ongeacht of zij advies geven.

 

Stuur deze vraag door

Hoe blijft u voldoen aan de vakbekwaamheidseisen?

Uw beroepskwalificatie houdt u periodiek geldig met een PE-examen. De eerste PE-periode loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2019. Meer hierover kunt u lezen op de website van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Zie info over beroepskwalificatie

Stuur deze vraag door