Terug

Welke kosten mag u een klant in rekening brengen voor uw werkzaamheden?

Aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zijn vrij om met hun klanten afspraken te maken over de vergoeding die wordt betaald voor de dienstverlening. De hoogte van de beloning mag echter niet kennelijk onredelijk zijn.

De AFM controleert beloningen niet vooraf, maar treedt op als excessieve beloningen worden geconstateerd.

Lees meer over directe beloning.Naar alle veelgestelde vragen