Terug

Wat zijn de regels voor het beloningsbeleid?

Sinds 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht. De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland.

Lees meer over beheerst beloningsbeleid.
Zie meer veelgestelde vragen over beloningsbeleid.Naar alle veelgestelde vragen