Terug

Provisie en beloning

Veelgestelde vragen over Provisie en beloning

Welke kosten mag u een klant in rekening brengen voor uw werkzaamheden?

Aanbieders en adviseurs/bemiddelaars zijn vrij om met hun klanten afspraken te maken over de vergoeding die wordt betaald voor de dienstverlening. De hoogte van de beloning mag echter niet kennelijk onredelijk zijn.

De AFM controleert beloningen niet vooraf, maar treedt op als excessieve beloningen worden geconstateerd.

Lees meer over directe beloning.

Stuur deze vraag door

Mag u klanten gespreide betaling van advieskosten aanbieden?

Ja, een adviseur/bemiddelaar mag zijn klanten onder voorwaarden gespreide betaling van advieskosten aanbieden. Volgens de Wet financieel toezicht (Wft) is een gespreide betaling over meer dan 3 maanden een consumptief krediet. Er is echter een uitzondering gemaakt voor aanbieders en adviseurs/bemiddelaars die hun klanten gespreide betaling van advies- en bemiddelingskosten aanbieden.

Gespreide betaling is wettelijk gezien mogelijk als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

  • De mogelijkheid tot gespreide betaling wordt aangeboden voor advies- en bemiddelingskosten of distributiekosten.
  • Er wordt geen rente of andere kosten in rekening gebracht.
  • De gespreide betaling van advieskosten loopt niet langer dan 24 maanden.
  • De advieskosten moeten apart worden vermeld op de factuur, dat wil zeggen los van de productkosten wanneer deze door de adviseur of bemiddelaar worden geïncasseerd.

Execution only

Bij execution only dienstverlening (waarbij dus niet wordt geadviseerd) mag de gespreide betaling van de distributie- of bemiddelingskosten langer lopen dan 2 jaar. De voorwaarde dat er geen rente of andere kosten in rekening worden gebracht, blijft wel van toepassing. Ook moeten deze distributie- of bemiddelingskosten, net als de advieskosten, apart op de factuur worden vermeld.

Stuur deze vraag door

Wat zijn de regels voor het beloningsbeleid?

Sinds 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht. De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland.

Lees meer over beheerst beloningsbeleid.
Zie meer veelgestelde vragen over beloningsbeleid.

Stuur deze vraag door

Hoe maakt u een dienstverleningsdocument (DVD)?

Als financiële dienstverlener bent u verplicht om een standaard dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen.

Een gestandaardiseerd DVD heeft een vast format en is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Met deze DVD’s kunnen consumenten nu diensten en kosten eenvoudig vergelijken.

Lees meer over het dienstverleningsdocument.
Voor het aanmaken van uw DVD kunt u gebruikmaken van de DVD-generator.

Stuur deze vraag door