Terug

Wie moet getoetst worden op betrouwbaarheid en/of geschiktheid?

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie.

Betrouwbaarheidstoets

De AFM toetst (beoogde) dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers op betrouwbaarheid.

Geschiktheidstoets

Daarnaast toetst de AFM dagelijks beleidsbepalers en commissarissen ook op geschiktheid. Met dagelijks beleidsbepalers worden bestuurders bedoeld, maar ook de vennoten van een V.O.F. of de eigenaar van een eenmanszaak.

Medebeleidsbepalers van een BV (personen met meer dan 50% van de aandelen) worden niet getoetst op geschiktheid omdat deze personen niet betrokken zijn bij het dagelijkse beleid.Naar alle veelgestelde vragen