Terug

Wat houdt de geschiktheidstoets in?

Personen die het beleid van een onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. De beleidsbepaler moet voldoen aan specifieke bestuurlijke vaardigheden voor het dagelijks beleid en beschikken over leidinggevende vaardigheden. Een uitzondering hierop geldt voor de ‘kleine financiële dienstverlener’ die maximaal 6 werkzame personen (inclusief beleidsbepalers) heeft.

Om te bepalen of de beleidsbepaler geschikt is, wordt onder meer gekeken naar opleiding en werkervaring.

 Naar alle veelgestelde vragen