Terug

Wat houdt de betrouwbaarheidstoets in?

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar zijn. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst.

Een vast onderdeel van het betrouwbaarheidsonderzoek dat de AFM uitvoert is de beoordeling van het door u ingevulde betrouwbaarheidsformulier. De AFM vraagt onder meer informatie op bij DNB of andere (buitenlandse) toezichthouders (toezichtantecedenten), de Landelijk Officier van Justitie (strafrechtelijke antecedenten) en de Belastingdienst (fiscaal bestuursrechtelijk antecedenten).

Wij halen ook informatie uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, en doen een faillissementscheck (financiële antecedenten). Daarnaast maakt de AFM gebruik van interne toezichtinformatie- en antecedenten, zoals eventuele formele en/of informele toezichtmaatregelen.Naar alle veelgestelde vragen