Terug

Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets

Veelgestelde vragen over Betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets

Wat houdt de betrouwbaarheidstoets in?

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar zijn. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst.

Een vast onderdeel van het betrouwbaarheidsonderzoek dat de AFM uitvoert is de beoordeling van het door u ingevulde betrouwbaarheidsformulier. De AFM vraagt onder meer informatie op bij DNB of andere (buitenlandse) toezichthouders (toezichtantecedenten), de Landelijk Officier van Justitie (strafrechtelijke antecedenten) en de Belastingdienst (fiscaal bestuursrechtelijk antecedenten).

Wij halen ook informatie uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel, en doen een faillissementscheck (financiële antecedenten). Daarnaast maakt de AFM gebruik van interne toezichtinformatie- en antecedenten, zoals eventuele formele en/of informele toezichtmaatregelen.

Stuur deze vraag door

Wat houdt de geschiktheidstoets in?

Personen die het beleid van een onderneming bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. De beleidsbepaler moet voldoen aan specifieke bestuurlijke vaardigheden voor het dagelijks beleid en beschikken over leidinggevende vaardigheden. Een uitzondering hierop geldt voor de ‘kleine financiële dienstverlener’ die maximaal 6 werkzame personen (inclusief beleidsbepalers) heeft.

Om te bepalen of de beleidsbepaler geschikt is, wordt onder meer gekeken naar opleiding en werkervaring.

 

Stuur deze vraag door

Wie moet getoetst worden op betrouwbaarheid en/of geschiktheid?

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie.

Betrouwbaarheidstoets

De AFM toetst (beoogde) dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers op betrouwbaarheid.

Geschiktheidstoets

Daarnaast toetst de AFM dagelijks beleidsbepalers en commissarissen ook op geschiktheid. Met dagelijks beleidsbepalers worden bestuurders bedoeld, maar ook de vennoten van een V.O.F. of de eigenaar van een eenmanszaak.

Medebeleidsbepalers van een BV (personen met meer dan 50% van de aandelen) worden niet getoetst op geschiktheid omdat deze personen niet betrokken zijn bij het dagelijkse beleid.

Stuur deze vraag door