Terug

Wanneer moet ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben?

U moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten als u een vergunningaanvraag heeft ingediend voor een van de volgende product/dienstcombinaties:

 • bemiddelen in vermogen
 • bemiddelen in hypothecair krediet
 • bemiddelen/adviseren in schadeverzekeringen particulier
 • bemiddelen/adviseren in schadeverzekeringen zakelijk    
 • bemiddelen/adviseren in zorgverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in pensioenverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in inkomensverzekeringen
 • bemiddelen/adviseren in vermogen
 • adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 • herverzekeringsbemiddelen in vermogen
 • herverzekeringsbemiddelen in schadeverzekeringen

Deze eis is vastgelegd in artikel 4:74b (bemiddelaar in hypothecair krediet), in artikel 4:75 (bemiddelaar/adviseur in verzekeringen) en 4:76 (herverzekeringsbemiddelen) van de Wet op het financieel toezicht en artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft (nationaal regime).Naar alle veelgestelde vragen