Terug

Wanneer moet ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben?

U moet een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten als u een vergunningaanvraag heeft ingediend of als u actief wilt worden als aangesloten onderneming. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is nodig als u een of meerdere van de volgende diensten wilt verlenen:

  • bemiddelen in hypothecair krediet
  • bemiddelen/adviseren in schadeverzekeringen particulier
  • bemiddelen/adviseren in schadeverzekeringen zakelijk    
  • bemiddelen/adviseren in zorgverzekeringen
  • bemiddelen/adviseren in pensioenverzekeringen
  • bemiddelen/adviseren in inkomensverzekeringen
  • bemiddelen/adviseren in vermogen
  • adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime)
  • herverzekeringsbemiddelen in vermogen
  • herverzekeringsbemiddelen in schadeverzekeringen

Deze eis is vastgelegd in artikel 4:74b (bemiddelaar in hypothecair krediet), in artikel 4:75 (bemiddelaar/adviseur in verzekeringen) en 4:76 (herverzekeringsbemiddelen) van de Wet op het financieel toezicht en artikel 11, vierde lid, van de Vrijstellingsregeling Wft (nationaal regime).Naar alle veelgestelde vragen