Terug

Bedrijfsvoering

Veelgestelde vragen over Bedrijfsvoering

Ik wil een nieuwe medewerker aannemen. Waarop moet ik de medewerkers checken?

Als vergunninghouder bent u verplicht om de betrouwbaarheid van werknemers en andere personen die zich onder uw verantwoordelijkheid rechtstreeks bezig houden met het verlenen van financiële diensten, te toetsen. Dit houdt in dat u in ieder geval:

  • een verklaring omtrent het gedrag moet opvragen bij de werknemer (en andere personen die onder uw verantwoordelijkheid vallen); en
  • moet nagaan of de werknemer (en andere personen die onder uw verantwoordelijkheid vallen) ooit failliet is verklaard (tenzij rehabilitatie heeft plaatsgevonden).

Als er sprake is geweest van een faillissement, dan zult u moeten afwegen of het faillissementsverleden leidt tot twijfel in de betrouwbaarheid. Hierbij kunnen de volgende factoren een rol spelen:

  • De verwijtbaarheid van het faillissement; 
  • Het aantal jaren na uitspraak van het faillissement; 
  • Overige omstandigheden van het faillissement; en 
  • De bevoegdheden binnen de functie van klantmedewerker.

De belangenafweging die u aan uw oordeel ten grondslag legt moet inzichtelijk zijn voor de AFM.

Deze eis is gebaseerd op artikel 4:11 van de Wet op het financieel toezicht en artikel 28 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Daarnaast geldt voor klantmedewerkers dat zij vakbekwaam zijn. Lees meer over de vakbekwaamheidseisen.

Nieuwe medewerkers van financiële ondernemingen hebben tot 3maanden na indiensttreding de tijd om de bankierseed af te leggen.

Stuur deze vraag door

Mag ik een freelancer of zzp’er inhuren voor het geven van financieel advies?

Ja, dat mag. U bent als vergunninghouder wel verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die een freelancer of zzp’er uit naam van uw onderneming verricht. Freelancers hoeven geen eigen vergunning te hebben als zij uit naam van de financiële dienstverlener contact met klanten hebben.

Om die reden moet u voorafgaand aan een samenwerking met een freelancer in ieder geval de volgende zaken controleren:

  • verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
  • diploma’s en werkervaring 
  • het faillissementsverleden (Art 28 BGfo)

Lees meer over samenwerking met freelancers en de controle op hun werkzaamheden.

Stuur deze vraag door