Terug

AFM ID / Digitaal loket

Veelgestelde vragen over AFM ID / Digitaal loket

Hoe kunt u een adreswijziging doorgeven?

Een gewijzigd vestigings- of correspondentieadres van uw onderneming hoeft u alleen door te geven aan de Kamer van Koophandel (KvK). De AFM ontvangt de wijziging van de KvK en verwerkt deze minimaal twee keer per maand. U hoeft de wijziging niet apart aan de AFM door te geven. De AFM kan het vestigingsadres niet zelf aanpassen.

De AFM ontvangt van de KvK alleen de bestanden van bedrijven met een ‘financiële branchecode’. Let er daarom op dat u bij uw KvK-registratie de juiste omschrijving/branchecode heeft opgegeven. Anders kan uw adreswijziging niet worden doorgevoerd bij de AFM.

Stuur deze vraag door

Hoe kunt u inloggegevens aanvragen voor het Digitaal loket?

Voor het aanvragen van een vergunning of om wijzigingen door te voeren moet u eerst inloggen. Daarvoor heeft u een  AFM ID nodig.

Bij elke aanvraag voor een AFM ID wordt gecontroleerd of de aanvrager bevoegd is om een AFM ID aan te vragen. Een aanvrager is bevoegd als uit het ingevoerde e-mailadres blijkt dat de aanvrager werkzaam is bij de onderneming waarvoor het AFM ID wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld: het e-mailadres jansen@afm.nl maakt duidelijk dat Jansen bij de AFM (www.afm.nl) werkt. Als het e-mailadres geen uitsluitsel biedt, dan moet de aanvrager op een andere wijze bewijzen dat hij bevoegd is om de onderneming te vertegenwoordigen. 

Dit kan bijvoorbeeld met een kopie van een identiteitsbewijs plus een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) waarin hij als bestuurder wordt vermeld. Als de aanvrager geen bestuurder is en dus niet bij de KvK wordt vermeld, dan is er naast een identiteitsbewijs een getekende verklaring nodig van een bestuurder en een uittreksel uit de KvK waarin deze bestuurder wordt vermeld.

Vul op het aanvraagformulier AFM ID uw bedrijfsgegevens in en kies zelf een gebruikersnaam. Binnen een tot 2 werkdagen ontvangt u een wachtwoord op het door u opgegeven e-mailadres. 

Zie ook de veelgestelde vragen over het Digitaal loket.

 
Stuur deze vraag door

Wat is het Digitaal loket?

Via het Digitaal loket kunnen financiële ondernemingen diverse aanvragen of wijzigingen indienen bij de AFM. U kunt bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of wijzigen. Ook kunt u in het digitaal loket de bij de AFM bekende gegevens van uw onderneming bekijken.

Zie ook de veelgestelde vragen over het Digitaal loket

Stuur deze vraag door