Terug

Moeten reclame-uitingen die betrekking hebben op een goedgekeurd of nog goed te keuren prospectus, aan bepaalde wettelijke eisen voldoen?

Artikel 5:20 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat regels voor reclame-uitingen die betrekking hebben op een goedgekeurd of nog goed te keuren prospectus. In dergelijke reclame-uitingen moet vermeld worden dat er een prospectus algemeen verkrijgbaar is of wordt gesteld en waar dit prospectus kan worden verkregen. Ook moet de uiting als reclame-uiting herkenbaar zijn en moet deze informatie bevatten die niet onjuist of misleidend is en die in overeenstemming is met de informatie die in het prospectus is of wordt opgenomen. Daarnaast moeten bepaalde reclame-uitingen een zogenaamde vrijstellingsvermelding bevatten. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Vrijstellingsvermelding vergunning- en/of prospectusplicht.    Naar alle veelgestelde vragen