Terug

Veelgestelde vragen

Zoek op onderwerp of doelgroep naar een veelgestelde vraag.

Zit uw vraag er niet bij of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis). U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Onderwerpen
Doelgroepen

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik als adviseur/bemiddelaar een vergunning aan?

Adviseurs en bemiddelaars kunnen een vergunning aanvragen via het Digitaal loket op de website van de AFM.

De aanvraagprocedure wordt stap voor stap toegelicht in de invulinstructie. In de checklist Wft-vergunningaanvraag vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten die u nodig heeft voor de aanvraag. 

 

Stuur deze vraag door

Hoe kan ik als financiële dienstverlener mijn vergunning wijzigen?

Als u als financiële dienstverlener uw vergunning wilt wijzigen, dan zijn een paar zaken van belang. Bekijk hier de meest gestelde vragen en antwoorden.

Stuur deze vraag door

Wat houdt een goedkeuring van een prospectus door de AFM precies in?

Een goedkeuring van een prospectus door de AFM houdt in dat de AFM een positief besluit heeft genomen bij het afronden van de controle van de volledigheid van het prospectus, met inbegrip van de consistentie en begrijpelijkheid van de verstrekte informatie.

‘Volledigheid’ betekent in dit verband dat alle van toepassing zijnde informatievereisten uit met name de verwijzingstabellen zijn geadresseerd. Meer informatie over deze verwijzingstabellen vindt u onder Procedure aanvraag tot goedkeuring.

Wat betekent de goedkeuring niet?

Een goedkeuring betekent niet dat de AFM heeft getoetst of de in het prospectus opgenomen informatie al dan niet voldoet aan overige wet- en regelgeving en of de opgenomen informatie feitelijk juist is. Een goedkeuring betekent ook niet dat de AFM de in het prospectus beschreven aanbieding op haar economische merites heeft beoordeeld; een goedkeuring is evenmin een beleggingsadvies.

 

Stuur deze vraag door

Waar kan ik informatie vinden over het digitaal loket?

Via het digitaal loket kunnen financiële ondernemingen diverse aanvragen of wijzigingen indienen bij de AFM. U kunt bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of wijzigen. Ook kunt u in het digitaal loket de bij de AFM bekende gegevens van uw onderneming bekijken.

Meer informatie over het gebruik van het digitaal Loket kunt u vinden in de veelgestelde vragen over het digitaal loket.

 

Stuur deze vraag door