Terug

Veelgestelde vragen

Zoek op onderwerp of doelgroep naar een veelgestelde vraag.

Zit uw vraag er niet bij of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het ondernemersloket. Het ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis). U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Onderwerpen
Doelgroepen

Hoe vraagt u een vergunning aan als adviseur/bemiddelaar?

Nadat u uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, kunt u bij de AFM een AFM ID aanvragen. Daarmee kunt u inloggen in het Digitaal loket om een vergunning aan te vragen.

Onze aanvraagprocedure wordt stap voor stap toegelicht in de invulinstructie. In de checklist Wft-vergunningaanvraag vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten die u moet meesturen bij de vergunningaanvraag.  

 

 

Stuur deze vraag door

Hoe vraagt u een uitbreiding van uw vergunning aan als adviseur/bemiddelaar?

U kunt uw vergunning uitbreiden via het Digitaal loket. Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet.

 

Stuur deze vraag door

Hoe trekt u uw vergunning (gedeeltelijk) in als adviseur/bemiddelaar?

U kunt uw vergunning volledig of gedeeltelijk intrekken via het Digitaal loket.

U kunt uw vergunning niet met terugwerkende kracht intrekken. De intrekking gaat niet eerder in dan op de datum van ontvangst van het intrekkingsverzoek. De kosten van het doorlopend toezicht zijn bij het intrekken van een volledige vergunning tot de datum van intrekking verschuldigd en worden naar rato berekend. Bij een deelintrekking zijn de volledige kosten van het doorlopend toezicht voor het hele jaar verschuldigd.

Na intrekking
Vanaf de datum van intrekking mag u geen financiële diensten meer verrichten. U heeft 3 maanden de tijd om de lopende portefeuille over te dragen aan een andere financiële dienstverlener of terug te geven aan de aanbieder. Wij verzoeken u ons te informeren als dit tot problemen leidt. Alle voorwaarden van lopende overeenkomsten moeten gedurende de afwikkeling van de portefeuille ongewijzigd blijven. Bovendien moet u gedurende de afwikkeling de bepalingen zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht nemen.

KiFID
De AFM geeft de intrekking van uw vergunning door aan het Kifid. Dit geldt niet voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze moet u zelf beëindigen.

 

Stuur deze vraag door