Terug

Veelgestelde vragen

Zoek op onderwerp of doelgroep naar een veelgestelde vraag.

Onderwerpen
Doelgroepen

Hoe vraagt u een vergunning aan als adviseur/bemiddelaar?

Nadat u uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, kunt u bij de AFM een vergunning aanvragen. Dat doet u via ons AFM Portaal.

 

 

Stuur deze vraag door

Hoe vraagt u een uitbreiding van uw vergunning aan als adviseur/bemiddelaar?

U kunt uw vergunning uitbreiden via ons AFM Portaal. Controleer eerst of u aan de voorwaarden voldoet.

 

Stuur deze vraag door

Hoe trekt u uw vergunning (gedeeltelijk) in als adviseur/bemiddelaar?

U kunt uw vergunning volledig of gedeeltelijk intrekken via ons AFM Portaal.

U kunt uw vergunning niet met terugwerkende kracht intrekken. De intrekking gaat niet eerder in dan op de datum van ontvangst van het intrekkingsverzoek. De kosten van het doorlopend toezicht zijn bij het intrekken van een volledige vergunning tot de datum van intrekking verschuldigd en worden naar rato berekend. Bij een deelintrekking zijn de volledige kosten van het doorlopend toezicht voor het hele jaar verschuldigd.

Na intrekking
Vanaf de datum van intrekking mag u geen financiële diensten meer verrichten. U heeft 3 maanden de tijd om de lopende portefeuille over te dragen aan een andere financiële dienstverlener of terug te geven aan de aanbieder. Wij verzoeken u ons te informeren als dit tot problemen leidt. Alle voorwaarden van lopende overeenkomsten moeten gedurende de afwikkeling van de portefeuille ongewijzigd blijven. Bovendien moet u gedurende de afwikkeling de bepalingen zoals genoemd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) in acht nemen.

De AFM geeft de intrekking van uw vergunning door aan het Kifid. Dit geldt niet voor uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze moet u zelf beëindigen.

 

Stuur deze vraag door