Terug

E.H.B. Schrijver

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam E.H.B. Schrijver

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
E.H.B. Schrijver Aard tuchtrechtelijke maatregel Berisping Moment van ingang 12 aug 2013

Datum laatste update: 28 november 2021

Informatie delen

Delen via: deel