Terug

M.J.M. Frissen

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam M.J.M. Frissen

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
M.J.M. Frissen Aard tuchtrechtelijke maatregel Berisping Moment van ingang 19 aug 2015

Datum laatste update: 30 november 2021

Informatie delen

Delen via: deel