Terug

A.F.G. van der Putten

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam A.F.G. van der Putten

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
A.F.G. van der Putten Aard tuchtrechtelijke maatregel Berisping Moment van ingang 12 jan 2015

Datum laatste update: 20 juni 2021

Informatie delen

Delen via: deel