Terug

E. de Kubber

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

  • Naam E. de Kubber

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
E. de Kubber Aard tuchtrechtelijke maatregel Waarschuwing Moment van ingang 29 mei 2018

Datum laatste update: 20 november 2018

Informatie delen

Delen via: deel