Terug

Register datarapporteringsdienstverleners

Een datarapporteringsdienstverlener is degene die een datarapporteringsdienst verleent. Deze categorie is onderverdeeld in APA’s, ARM’s en CTP’s.

  • Een APA verleent diensten op het gebied van publicatie van transactiemeldingen namens beleggingsondernemingen.
  • Een CTP verleent diensten op het gebied van het verzamelen van marktdata die door handelsplatformen (en via APA’s) openbaar wordt gemaakt.
  • Een ARM verleent diensten op het gebied van het rapporteren van bijzonderheden van transacties aan nationale toezichthouders of aan ESMA namens beleggingsondernemingen.

Geautoriseerde datarapporteringsdienstverleners

Dit overzicht geeft de datarapporteringsdienstverleners weer die in Nederland gevestigd zijn en die op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) datarapporteringsdiensten mogen verlenen.

Geautoriseerd Autorisatie  Geautoriseerde Handelsnaam Vestiging 
08 mrt 2019 APA Cboe Europe B.V. Cboe Europe B.V. Nederland
28 feb 2019 APA/ARM  UnaVista TRADEcho B.V. TradeUnaVista TRADEcho B.V. Nederland
05 feb 2019  APA/ARM MarketAxess Post-Trade B.V.  MarketAxess Nederland
17 jan 2019 APA/ARM Bloomberg Data Reporting Services B.V. Bloomberg Data Reporting Services B.V. Nederland
14 jan 2019 APA Tradeweb EU B.V. Tradeweb EU B.V. Nederland

Datum laatste update: 16 januari 2022

Informatie delen

Delen via: deel