Terug

Spaargaren & Sommer Vermogensbeheer B.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Statutaire naam Spaargaren & Sommer Vermogensbeheer B.V.
  • Handelsnaam Spaargaren & Sommer asset management, Spaargaren Sommer & Co Vermogensbeheer, Spaargaren & Sommer Vermogensadvies, Spaargaren & Sommer Vermogensbeheer B.V.
  • Plaats Oegstgeest
  • Land Nederland

Vergunning

Financiele dienst Dienst / activiteit Begindatum
Beleggingsdienst (2:96) Dienst / activiteit a Ontvangen en doorgeven orders Begindatum 28 apr 2015
Beleggingsdienst (2:96) Dienst / activiteit d Beleggingsadvies Begindatum 28 apr 2015

Vergunning (beperkingen)

Beperking Begindatum Einddatum
Aan de vergunning is de beperking verbonden dat de beleggingsonderneming uitsluitend beleggingsdiensten mag verrichten voor zover deze vallen binnen de reikwijdte van het nationaal regime, zoals omschreven in artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft. Dit houdt onder meer in dat de beleggingsdiensten uitsluitend betrekking mogen hebben op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling en dat deze vergunning geen mogelijkheid biedt voor het verkri Begindatum 28 apr 2015

Datum laatste update: 18 februari 2019

Informatie delen

Delen via: deel