Terug

Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities

Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.

Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.

De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Registerupdate service

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service

WMZ meldingen uit 1991 en 1996

De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.

Wmz meldingen 1996
Wmz meldingen 1991

33 resultaten gevonden

Datum meldingsplicht Uitgevende instelling Meldingsplichtige
04 aug 2022 InPost S.A. Invesco Limited
25 feb 2022 InPost S.A. GIC Private Limited
15 dec 2021 InPost S.A. GIC Private Limited
18 nov 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
11 nov 2021 InPost S.A. GIC Private Limited
05 nov 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
15 okt 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
13 okt 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
08 okt 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
06 okt 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
05 okt 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
27 sep 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
22 sep 2021 InPost S.A. Invesco Limited
20 jul 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
14 jul 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
13 jul 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
12 jul 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
09 jun 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
28 mei 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
27 mei 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
27 apr 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
26 apr 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
23 apr 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
22 apr 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
13 apr 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
12 apr 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
12 mrt 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
08 mrt 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
03 feb 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
02 feb 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.
29 jan 2021 InPost S.A. A&R Investments Limited
29 jan 2021 InPost S.A. Advent International Corporation
29 jan 2021 InPost S.A. BlackRock, Inc.

Datum laatste update: 15 augustus 2022

Informatie delen

Delen via: deel