Terug

New Sources Energy N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Publicatie datum 21 jan 2015 - 17:31
  • Statutaire naam New Sources Energy N.V.
  • Titel New Sources Energy publiceert haar jaarcijfers over het boekjaar 2013/2014 en geeft trading update over eerste kwartaal
  • Bericht Borculo, 21 januari 2014, New Sources Energy N.V. heeft het boekjaar 2013/2014 afgesloten met een nettoresultaat van € 77.000 negatief (2012/2013: € 61.000 negatief). Dit is het saldo van algemene en beheerskosten. Het verslagjaar betreft een gebroken boekjaar, lopend van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014. Het is de intentie van Nieuw Hollands Groen om binnen afzienbare tijd activiteiten in NSE in te brengen die betrekking hebben op het exploiteren van duurzame (groene) energievormen en MVO gerelateerde projecten. Het jaarverslag van NSE met daarin de door de accountant goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar 2013/2014 is vanaf vandaag op de website van de onderneming te vinden. Hierin staat een nadere beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen tijdens dit boekjaar en na balansdatum. Resultaten De algemene en beheerskosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor bestuur, administratie, de beursnotering en (juridisch) advies. Eigen vermogen Het eigen vermogen bedroeg per 30 september 2014 € 5.000 (30 september 2013: € 4.000). Trading update eerste kwartaal Ook over het eerste kwartaal, lopend van 1 november 2013 tot en met 31 december 2013 is geen omzet gerealiseerd en de resultaten van de vennootschap bestaan uit de algemene en beheerskosten. Door het vooralsnog ontbreken van operationele activiteiten is de financiele positie van NSE stabiel. Zoals eerder aangekondigd verwacht de onderneming binnen enkele maanden meer duidelijkheid over de inbreng van nieuwe activiteiten te kunnen geven. Overige informatie Op 27 maart 2015 zal New Sources Energy haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders houden. De oproeping hiervoor zal op de gebruikelijke wijze geschieden. H.F. Wieringa New Sources Energy N.V. Korenbree 11 7271 LH Borculo Tel. +31 (0) 573 746017 E-mail: info@newsourcesenergy.com

Gerelateerde downloads

201501220000000009_jaarcijfers persbericht.pdf

Datum laatste update: 14 april 2021

Informatie delen

Delen via: deel