Terug

Morefield Group N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Publicatie datum 01 apr 2014 - 18:40
  • Statutaire naam Morefield Group N.V.
  • Titel Voorlopige resultaten 2013 en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013
  • Bericht Op basis van de voorlopige resultaten verwacht Source Group NV een positief Eigen Vermogen per 31 december 2013 van € 0,3 miljoen en een toename van de bruto facturatie-omzet van € 37,6 miljoen tot € 203,5 miljoen ofwel een stijging ten opzichte van 2012 van 22,7%. De bruto-marge nam vrijwel in dezelfde verhouding toe tot € 4,7 miljoen (+ € 0,9 miljoen). In het persbericht van 31 augustus inzake de halfjaar cijfers per 30 juni 2013 is gemeld dat Corso is gedesinvesteerd. Naar nu blijkt is abusievelijk het daarmee gerealiseerde positieve transactieresultaat rechtstreeks als mutatie in het eigen vermogen verwerkt, waar dat via de resultatenrekening had moeten gebeuren. Materieel is het effect van de aangepaste presentatie op het eigen vermogen nihil.

Gerelateerde downloads

201404010000000019_20140104 Persbericht voorlopig resultaat 2013.pdf

Datum laatste update: 25 september 2021

Informatie delen

Delen via: deel