Terug

PostNL N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

  • Publicatie datum 15 mrt 2010 - 18:08
  • Statutaire naam PostNL N.V.
  • Titel Vakbondsleden TNT akkoord met cao en sociaal plan
  • Bericht Hoofddorp, 15 maart 2010 – De vakbondsleden bij TNT hebben ingestemd met het principeakkoord tussen TNT en de vakorganisaties over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst en een sociaal plan. Het sociaal plan heeft een looptijd tot en met 31 december 2012, de cao loopt van 1 april 2009 tot en met 31 december 2011. De afspraken hebben betrekking op alle 31.000 medewerkers van TNT in Nederland met uitzondering van de postbezorgers en de zaterdagbestellers, waarvoor aparte cao’s gelden. Alle medewerkers van TNT in Nederland ontvangen per 1 januari 2010 een loonsverhoging van 0,7 procent. Voor de TNT Post onderdelen (exclusief TNT Post Pakketservice) is een verhoging afgesproken van 1 procent per 1 januari 2011 en 0,2 procent per 1 oktober 2011. In het sociaal plan staat stimulering van vrijwillig vertrek voorop, waarbij er een extra financiële stimulans is ingebracht voor medewerkers van 50 jaar en ouder. Voor de afspraken rond verplicht vertrek ligt de nadruk op de omvang van de uitkering bij einde dienstverband. Deze is gebaseerd op de oude kantonrechterformule met een correctiefactor van 0,8 en een bemiddelingstermijn van maximaal 12 maanden. Naarmate de bemiddelingstermijn verstrijkt, wordt de uitkering einde dienstverband op basis van een formule gereduceerd. Voor medewerkers van 55 jaar tot 58 jaar geldt een aangepaste regeling. Medewerkers geboren voor 1 januari 1952 kunnen wel overcompleet worden verklaard, maar worden niet ontslagen. Verder voert een gezamenlijke werkgroep van TNT en de vakbonden een studie uit naar een toekomstbestendige pensioenregeling voor de medewerkers van TNT in Nederland.

Gerelateerde downloads

201003150000000022_100315 - CAO_NL .doc

Datum laatste update: 12 juli 2020

Informatie delen

Delen via: deel